Hvorfor koster det for alle, til og med for frivillige, artister og arrangører?

    Festivalen er et spleiselag. Det gjør at vi kan ha samme lave pris for alle. Tanken er også at det etter hvert kan skape mindre byråkrati og jobb for oss alle. Vi vil unngå ulike kategorier, vaktlister og så videre. Vi ønsker å gå over til å skape en kultur og stemning der vi gjør dette sammen. Vi prøver å bevege oss mer i tråd med vårt manifest, der gjør-det-sammen, dugnad, felles innsats og ansvar står i front.