Hvordan er det for barn og være på Karlsøyfestivalen? 

    Vi ønsker at det skal være en festival for barn og ungdom. 

    De barna vi kjenner, gleder seg veldig til Karlsøyfestivalen. Det pleier å være mellom 20 og 40 barn og ungdom i alle aldre. Vi prøver å tilrettelegge for et gøy og spennende program, og at barn og ungdom skal oppleve følelsen av å være med å bestemme, og delta i et fellesskap. 

    Det kan være noen som drikker for mye alkohol på kvelden, men vi prøver å legge opp til en atmosfære der alle kan ta vare på og ta hensyn til hverandre.