Hvor mye må jeg jobbe? 

    Du kan jobbe så lite eller så mye du ønsker, vi finner ut av det sammen innad i gruppa. Hver dag er det gruppemøte kl 12.30, og da snakker vi om hvordan dagen – evt dagene skal legges opp. Ikke ha dårlig samvittighet om du ikke får bidratt så mye, vi har forståelse for at dette kan være forskjellig av ulike grunner.