Er det ikke kapitalisme å ta betalt?

    Nei, det er et spleiselag, og ingen tjener noe på dette. Vi er non-profit, og alt eventuelt overskudd går tilbake til oppussing og oppgradering av festivalhuset/området