slampoesi

Fredsdepartementet. Illustrasjon: Astrid Fadnes.

Fredsdepartementet

  _Fredsdepartementet har blitt til som en reaksjon på at det ikke finnes
  flere og sterkere grunnstrukturer i den norske stat som støtter opp om,
  og gir plass til stemmer for fred og ikke-voldelig konflikthåndtering i
  møte med kaos, uro og krig. I likhet med en håndfull andre land i
  verden, burde også Norge hatt et eget departement for fred. I påvente
  av dette, fremmer bandet noen forslag til saker som departementet kunne behandlet, i form av musikk og slampoesi.»_