karlsøyfestivalen 2023

Karlsøyfestivalen 2023 - Fred og utopia. Illustrasjon: Maria Strøm Astrup

Velkommen til Karlsøyfestivalen 2023

    Årets festivaltema er FRED og UTOPI, og vi oppfordrer alle – publikum, frivillige, arrangører, kunstnere og musikere – til å bidra på lik linje og være en aktiv del av festivalopplevelsen.