israel

Karlsøyfestivalen støtter Gaza

Karlsøyfestivalen støtter Gaza

    Vi er dypt bekymret over den nylige bølgen av vold i de okkuperte palestinske områdene, en vold som har sine røtter i Israels langvarige politikk med apartheid og systemisk vold i regionen.