Karlsøyfestivalen

Karlsøyfestivalen Digital

Våre venner og samarbeidspartnere

Disse aktørene er en del av den sosiale veven rundt festivalen

Vettestad-kollektivet

Vi er en gruppe mennesker som skal starte et jordbrukskollektiv på Karlsøya. Gården kommer også til å bli en levende plass for kunst og kultur. Vi kommer til å åpne for at folk skal kunne komme å bruke plassen til prosjekter, matproduksjon, kunst, kultur og masse andre gøyale ting.

Troms og Finnmark

Festivalen har et godt samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune, som hjelper oss med økonomisk støtte og hjelp til å navigere kulturbyråkratiet.

Blitz

Blitz og Karlsøyfestivalen har i en årrekke hatt tette bånd i kampen for en bedre verden.

Kulturrådet

Kulturrådet har støtta Karlsøyfestivalen i tykt og tynt. I år har vi også fått økonomisk støtte til å bygge en digital festivalplass og oppussing av festivalhuset.

Stiftelsen Fritt Ord

Fritt Ord støtte Karlsøyfestivalens seminarprogram og gjør det mulig å ta opp aktuelle politiske problemstillinger på festivalen.

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen Nord-Norge har hjulpet oss med økonomisk støtte til barneprogram og byggeprosjekter

Svartlamon

Området Svartlamon i Trondheim er Norges første byøkologiske forsøksområde. Området er organisert og drives etter prinsipper om bærekraftige miljøløsninger, flat struktur, gjennomsiktig økonomi, lav standard, rimelig utleie. Svartlamon er samhold, kreativitet, motkultur, dugnad, deltakelse, inkludering, fellesskap, økologi, kunst, kultur, familie, vennskap, musikk, toleranse, festival. Frihet. Svartlamon handler om å finne sin plass, et sted man kan leve, som den man vil, sånn som man vil. Vi er stolte av Svartlamon. Det begynte som okkuperte boliger, etter enorm innsats og mobilisering vant vi kampen mot de kommersielle kreftene og mot kommunen. Etter det var det ikke oss mot kommunen mer, det var oss og kommunen, på samme lag. Og vi svartlamonitter hadde ikke lenger en felles fiende å kjempe mot, vi skulle samarbeide, få til noe, bygge opp noe. Og det har vi gjort.

Sametinget

Sametinget hjelper Karlsøyfestivalen så vi kan presentere flere samiske artister og kunstnere.

Karlsøyabutikken

Karlsøyabutikken er en brukerstyrt ideell almennyttig forening med fokus på handel og bevaring av eiendommen "Gammelskolen" (1849). Gammelskolen inneholder foruten Butikken også Galleri Carlsø som er regionens eneste helårsåpne Galleri. Galleriets målsetning er å profilere Nordnorsk kunst av profesjonelle samt unge lovende kunstnere.

Karlsøyfestivalen

Postadresse: Karlsøyfestivalen, 9138 Karlsøy Bankkonto: 47501516984 Org.nr: 986 884 378 Karlsøyfestivalen er ei markering av motstand mot et samfunn der de viktigste verdiene er lønnsomhet, konkurranse og grådighet. Den er en protest mot raseringen av distriktene, miljøødeleggelsene, rasisme og diskriminering. Den protesterer mot kolonialismen, utbyttinga og den brutale undertrykkinga av verdens folk. Karlsøyfestivalen er en fest for og ei feiring av alle positive motkrefter! Den skal gjenspeile, gjenskape og fremme alle de alternative kreftene som kjemper for en annen og bedre verden preget av solidaritet, medfølelse og kjærlighet!

Hausmania

Kulturhuset Hausmania er et uavhengig og kunstnerdrevet kulturhus i Hauskvartalet, Oslo Sentrum. Hausmania ble opprettet i 2000 og har som formål å tilrettelegge rom for kunst. Det vil si å tilby rimelige arbeidsrom, atelierer, konsertlokaler, scener og utstillingsrom for kunst, samt å legge til rette for kunstnerisk samarbeid. Hausmania SA har en målsetting om å bidra til Oslos kulturliv gjennom å øke mangfoldet av kulturelle aktiviteter og utrykk og bidra til utradisjonelt samarbeid på tvers av kunstartene.

Karlsøy kommune

Karlsøy kommune hjelper festivalen med blant annet ekstra parkeringsplasser og økonomisk støtte.