Program

Karlsøyfestivalen har de seneste årene utviklet seg som en samskapende og deltakende festival. Det betyr at alle som kommer på festivalen deltar og er med på å skape festivalen. Vi ønsker på denne måten å oppheve skillet mellom publikum, frivillige, arrangører, kunstnere, musikere og andre som bidrar på ulike måter.

Vi vil fortsatt booke/invitere noen spesielt til å levere teknikk og noe av innholdet til programmet. Men det er også åpent for at akkurat du kan kan komme på programmet med noe du har lyst til å bidra med eller vise frem.

Alle som kommer med på programmet er deltakere på lik linje med alle andre. De fleste som bidrar med innhold til programmet vil kanskje være med i programgruppa. Her hjelper man til med praktisk og teknisk tilrettelegging slik at programmet kan gjennomføres. Man hjelper hverandre med å rigge, koble og alt som skal til for at alle skal få gode opplevelser. Men det er ingenting i veien for at man også kan være med i en av de andre gruppene dersom man ønsker det.


Åpen invitasjon til å bidra med programinnhold

Karlsøyfestivalen ønsker å invitere deltakerne til å bidra med programinnslag. Så dersom du/dere har noe du brenner for, et verksted, slampoesi, foredrag, musikk, stedsbasert naturkunst eller noe annet du gjerne vil dele med så kan du svare på denne åpne invitasjonen. Vi ønsker da at du fyller inn skjema under der du beskriver: Hva du/dere… Les mer »Åpen invitasjon til å bidra med programinnhold

Samskapende, involverende og deltakende kunst

Åpen utlysning for fasilitering av samskapende, involverende og deltakende kunst Karlsøyfestivalen 2023 vil ha fokus på samskapende, involverende og deltakende kunst. Det man på engelsk gjerne benevner som community art. Dette betyr en kunstnerisk prosess som bidrar til å skape fellesskap og er åpen for deltakerne på festivalen, uavhengig av tidligere kunstnerisk erfaring.   Vi inviterer… Les mer »Samskapende, involverende og deltakende kunst

Åpningsforestilling for KarlsøyYurta

KarlsøyYurta er Karlsøyfestivalens nye byggeprosjekt som er planlagt å stå ferdig i 2023. Formålet med prosjektet er et kulturbygg i tilknytning til Karlsøyfestivalen som skal fungere som produksjons- og visningsarena for dans og andre utøvende scenekunstformer. CrotonicX og Karlsøyfestivalen inviterer utøvende kunstnere til å være med å lage en seremoniell åpningsforestilling for KarlsøyYurta som en… Les mer »Åpningsforestilling for KarlsøyYurta