Permakultur, sjølforsyning og Karlsøy regenerativ  

I år er planen og begynne på en community garden på festivalområdet, eller “Karlsøy regenerativ”. Dvs en felleshage som forhåpentligvis bygges ut for hvert år.

Linn Kalseth vil lære oss å lage dyrkningsbed på ekte permakultur-vis.

Permakultur handler om å drive jordbruk på lag med naturen og å bruke de ressursene vi har tilgjengelig for å lage god jord og dyrke rein mat.

Sammen skal vi bygge forskjellige fantasifulle dyrkekasser av naturmaterialer. Deretter skal vi ut på øya og sanke ingredienser som vi skal komponere til en fantastisk jordfabrikk. Her skal vi også putte oppi matavfall fra festivalen, som til neste år blir god næring for urter og salat til festival kjøkkenet.

Slik kan du bidra til Karlsøyas egenkompost og permakultur-hage og ta med deg mange gode tips hjem til deg selv! 

Linn Kalseth vil også ha et bilde-foredrag om gården deres på Skifte i Gratangen, Skifteveien Permakultur, og fortelle om hvordan de i løpet av 3 år, på naturens premisser og uten å eie en traktor, har klart å bli sjølforsynt på økologiske grønnsaker, egg, fisk og ved.

De har lyst til å inspirere folk til å dyrke og sanke mat sjøl, og vise at det ikke er så vanskelig. Og de ønsker å fremme permakultur og regenerativt jordbruk, og vise med bilder hvordan de har gjort det og hvordan det funker.

Candelaria Del Azar kommer fra Marokko og har vært på festivalen i mange år. Hun kommer også i år med sine kunnskaper og driv for en grønn festival, for å lage en kompost til festivalen slik at vi kan bruke den fantastiske ressursen matavfall er.

Geitehælvete-workshops

Vi setter dagsorden med en langsgående fri workshop i det å skape en festivalzin. I tråd med tradisjonene fra «Geitehælvete» og den unike mediehistorien på Karlsøya, ønskes alle med på å skape en fri og rebelsk presse under festivalen.

Fasilitator: Eiv Rindal

Folk må gjerne forberede bidrag på forhånd.

Fred – Frihet – Kjærlighet

Hinsides det binære, en skeiv vandring i våre kategorier

Til årets festival presenteres workshopen med den filosofiske overskriften «hinsides det binære, en skeiv vandring i våre kategorier». Formatet er den frie workshop der deltakerne gjennom diskusjon, dialog, vandring og interaksjoner med natur, seg selv og andre kan stille spørsmål ved hvordan vi selv forstår verden i binære systemer og hvilken begrensninger det leder til. Innhold og vinkling blir til i møte med deltakerne.
Workshopen fasiliteres av Eiv Rindal, som i det daglige er aktivist i Trondheim.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Himmelkrigeren

Karlsøyfestivalens Manifest

Karlsøyfestivalen er ei markering av motstand mot et samfunn der de viktigste verdiene er lønnsomhet, konkurranse og grådighet. Den er en protest mot raseringen av distriktene, miljøødeleggelsene, rasisme og diskriminering. Den protesterer mot kolonialismen, utbyttinga og den brutale undertrykkinga av verdens folk.

Karlsøyfestivalen er en fest for og ei feiring av alle positive motkrefter! Den skal gjenspeile, gjenskape og fremme alle de alternative kreftene som kjemper for en annen og bedre verden preget av solidaritet, medfølelse og kjærlighet!


Følg oss på Facebook og Instagram for oppdateringer om programmet og andre ting som skjer

Karlsøyfestivalen er en av norges lengstlevenende festivaler og i år skal vi ta et viktig steg videre i måten vi arrangerer festivalen. De siste to årene har vi eksperimentert og diskutert oss fram til en ny modell og visjon for Karlsøyfestivalens framtid. For å realisere denne drømmen trenger vi deg, din kreativitet og ditt engasjement.…