Om Karlsøyfestivalen

Karlsøyfestivalen har alltid vært en festival for folk som vil bidra og delta. Nå rendyrker vi de kollektive elementene og fokusere på organisering av grupper og aktiviteter for deltakere. 

De siste årene har Karlsøyfestivalen gradvis utviklet seg fra å være en stor kulturfestival med over tusen gjester til en samling der noen hundre engasjerte folk kommer sammen og har en unik og lærerik opplevelse over en ukes tid.

Denne utviklingen har skapt en positiv atmosfære som oppmuntrer til deling og dugnad. I motsetning til mange kommersielle festivaler der man stort sett er en passiv betalende tilskuer ønsker Karlsøyfestivalen å oppmuntre til aktiv deltakelse i et kulturelt og sosialt spleiselag så kan vi skape noe fantastisk sammen.

Deltakere på Vetten

Tema for årets festival er fred og utopi. I disse dager med krig i Europa ser vi mange stemmer ta til ordet for at økt militarisering er svaret på hvordan vi kan skape en tryggere fremtid.

Fra og med tirsdag 1. august er det allmøte på festivalhuset. Der tar vi opp aktuelle problemstillinger og deler relevant informasjon med alle som er på plassen. Etter møtet kan folk delta i grupper, aktiviteter eller andre ting man har lyst til. I løpet av dagen og kvelden vil det være konserter, seminarer, yoga, workshops og masse andre opplevelser som alle kan være med på.

Prisen er den samme for ALLE (600 kroner). Dette gjelder også for artister, kunstnere og de som jobber med festivalen hele året. Alle deltakere får felles frokost 12.00 og en enkel middag 16.00 hver dag.

Hjertelig velkommen til Karlsøya! Dette blir en magisk opplevelse!Korte prinsipper for organisering og programutforming

1. Gjør-det-sammen

For at vi skal gjøre dette i fellesskap jobber vi i arbeidsgrupper. Med solidaritet, tilknytning og fellesskap løses oppgavene sammen.  Vi jobber i fellesskap med åpne prosesser, prøver å inkludere alle og bruke alle ressursene vi har. Alle arbeidsgrupper gir korte rapporter til alle de andre på digitale koordinatormøter åpen for alle en gang i måneden. 

2. Gjør-det-sjøl!

Om noen har prosjekter og ideer som er utenfor arbeidsgruppene er det åpent for å gjøre stort sett hva som helst –  så lenge det er innenfor manifestet og det ikke krever ressurser av Karlsøyfestivalen. Hvis det krever ressurser, diskuteres det i arbeidsgruppa det tilhører og avgjøres ved konsensus.

3. Ansvar

En arbeidsgruppe og hver enkelt deltaker i arbeidsgruppa, forventes å ta ansvar for å gjennomføre oppgavene gruppa har tatt ansvar for. Om de ikke får gjort det som er listet, må arbeidsgruppa/gruppe-ansvarlig kommunisere med koordinatorgruppa.

4. Konsensus

Vi streber etter konsensus. Det betyr at vi først prøver å bli enige. Om noen er sterkt imot noe, så prøver vi å ta hensyn til innvendingene, og aktivt lete etter løsninger som tilfredsstiller alle.

5. Demokratisk

Vi fasiliterer for at vi gjennom  planlegging, organisering, booking av program og i kommunikasjon er mest mulig demokratisk. Det betyr mest mulig deltakelse fra flest mulig.

6. Prosess

Festivalen er resultat av det hver gruppe kommer frem til.  Vi tenker på oss som i kontinuerlig prosess og utvikling, der alt kan endres alt ettersom hvem som er engasjert i festivalen og utvikler den. Om det er få i en gruppe og det skjer lite, så blir det mindre av dette på festivalen. Håndboka, oppgavene i den, arbeidsgruppene og alt annet er i stadig endring. 


Karlsøyfestivalen skal …

  • invitere folk til å lage noe for seg sjøl og andre
  • utvikles i tråd med våre idealer om medvirkning, deltakelse og “gjør-det-ilag-kultur»
  • skapes på dugnad ved at alle deltakere bidrar i samarbeid
  • være et samlingssted for positive motkrefter
  • gi alle muligheten og en åpen arena til å leve ut kunstneren i seg selv, enten det er kokkekunst, musikk, visuell kunst, teater, politisk aktivisme eller kanskje kunster verden aldri før har sett
  • opptre bærekraftig og ikke etterlate seg søppel i naturen
  • oppmuntre til sosialt ansvar og radikal inkludering
  • være en arena for kollektiv realisering og selvstendige deltakere
  • være utforskende, ut-testende, i utvikling og i stadig prosess, og at vi endres alt ettersom hvem som er med og hva vi ser funker
  • være en plass for umiddelbar tilstedeværelse i motsetning til en hverdag fylt med smarttelefoner, reklame og medieinntrykk