Karlsøyfestivalen

Karlsøyfestivalen Digital

Tilbake til nyheter

Smittevern

Karlsøyfestivalen arrangeres uten krav om koronapass eller negativ prøvetest for deltakelse. Dette gjør det ekstra viktig at alle bidrar til å følge opp retningslinjene og rutiner for smittevern.

Retningslinjer og rutiner

Før du kommer til Karlsøya

 • Hold deg oppdatert på smittesituasjon i eget nærmiljø
 • Ta koronatest dersom:
  • Du har symptomer
  • Du har hatt kontakt med smitte eller vet om kjent smitte i nærmiljø
  • Du har fått varsel i smitteapp
  • Du har kommet hjem siste uke fra utenlandsopphold fra land som ikke er grønt

Hold deg hjemme fram til du har fått negativt svar på testen eller ved positiv test

Mens du er på Karlsøya

Alle som deltar på Karlsøyfestivalen må hjelpe til å overholde et godt smittevern. Festivalen har kjøpt inn utstyr som munnbind, håndsprit og sprit for å desinfisere overflater.

De viktigste forebyggende tiltakene for å ivareta godt smittevern er avstand og god hygiene. I tillegg til dette er det viktig med oversikt og kontaktinfo på alle som er tilstede.

De vanlige smittevernreglene som gjelder overalt ellers gjelder også på Karlsøya.

 • God håndhygiene
 • God hostehygiene
 • Minst en meters avstand til andre utenom egen husstand
 • Bruk gjerne munnbind innendørs

Dersom du har symptomer på korona eller annen luftveisinfeksjon må du ta kontakt med festivalen. Kontaktinfo ved oppslag på festivalområdet.

Du vil få tilbud om temperaturmåling og hurtigtest for korona ved påvist feber. Ved positiv hurtigtest må du reise til teststasjon på Hansnes for PCR-test.

Alle med symptomer bes bruke munnbind og holde minimum to meters avstand til andre deltakere.

Ved behov for et sted å ivareta karantene mens man venter på prøvesvar vil det være en egen karantenelavvo man kan sove i.

Risikoanalyse og smittevernsplan kan leses her.