Om festivalen

Karlsøya er ei lite øy i Nord Troms. I tråd med datidens radikale verdier flyttet en gruppe ungdom og unge voksne til Karlsøya tidlig på 70 tallet. Utover 70 tallet og 80 tallet flyttet stadig flere utover. Noen for å virkeliggjøre utopiske visjoner om en ny og bedre verden. Andre på grunn av den romsligheten og medmenneskeligheten som Karlsøya etterhvert representerte. Felles for alle som skapte seg et hjem på Karlsøya var at de ønsket å skape et alternativ til det som storsamfunnet sto for. På det meste var det et hundretalls mennesker som bodde på Karlsøya og delte drømmen om et nytt og bedre samfunn.

Foto: Svein Egil Haugen

Utover 90 tallet ble barna voksne og begynte å flytte fra Karlsøya. Etterhvert var det bare en håndfull gjenboere av alle de som en gang hadde funnet Karlsøya i søken etter det nye samfunnet. Likevel så var det fortsatt et stort miljø av utflyttede barn og andre som hadde tilknytning til Karlsøya, og som fortsatt delte drømmen om en ny og bedre verden.

Karlsøyfestivalen ble derfor startet for å ha et møtested som kunne videreføre verdiene og visjonen til det miljøet som hadde utviklet seg på Karlsøya. Festivalen arrangeres i år for 23. gang og har blitt et viktig møtested for alternative miljøer og nettverk, samtidig som den er den største årlige kulturbegivenheten i Karlsøy kommune.

Manifestet

Siden Karlsøyfestivalen er så sterkt bundet til de verdiene som har formet Karlsøya siden 70 tallet, er det ikke å vente annet enn at Festivalen har sitt eget manifest.

Karlsøyfestivalen er en musikk- og kulturfestival med mening!

Den er ei markering av motstand mot
et samfunn der de viktigste verdiene er
lønnsomhet, konkurranse og grådighet.
Den er en protest mot raseringen av distriktene,
miljøødeleggelsene, rasisme og diskriminering.
Den protesterer mot kolonialismen, utbyttinga
og den brutale undertrykkinga av verdens folk.

Karlsøyfestivalen er en fest for og ei feiring av alle positive motkrefter!
Den skal gjenspeile, gjenskape og fremme alle de alternative kreftene
som kjemper for en annen og bedre verden
preget av solidaritet, medfølelse og kjærlighet!

Festivalen har alltid et politisk program som på ulike måter konkretiserer dette manifestet. I tillegg jobber vi aktivt for at både musikk, kunst og programmet forøvrig gjenspeiler manifestet. Til sist er det selvsagt også et ønske at alle som er involvert i festivalen fra arrangører, via artister og frivillige til publikum, skal kjenne seg igjen i de verdiene som manifestet proklamerer.

Sosial profil

Som en naturlig videreføring både av Karlsøya sin bakgrunn og det politiske manifestet har Karlsøyfestivalen en klar og tydelig sosial profil. Det viktigste her er at Karlsøyfestivalen skal være en romslig og tolerant festival med plass til alle uavhengig av religion, etnisitet, legning, sosial status eller økonomi.

Som en del av dette har Karlsøyfestivalen alltid invitert spesielt enkeltpersoner og miljøer som har valgt annerledes enn eller falt utenfor samfunnets krav til effektivitet og tilpasning. Festivalen jobber også bevisst med å holde prisene nede slik at det skal være overkommelig for alle å delta på festivalen.

Det er også folkejøkken under festivalen. Dette betyr at festivalen samler inn mat som er fullt brukbar, men som butikkene likevel vil kaste av kosmetiske hensyn. Vi bruker dette som basis for folkekjøkkenet som lager et fellesmåltid, slik at alle uansett hvor blakke de er, skal ha muligheten til å få et varmt måltid om dagen.

Barneprofil

Karlsøyfestivalen ønsker å være en festival for hele familien. Vi har en egen rusfri familiecamp rett nedenfor festivalområdet. Målet med denne campen er at barnefamilier skal kunne campe nært selve festivalområdet, slik at man kan sitte i campen og høre musikken og folkelivet også etter at barna har lagt seg.

Vi prøver å forbedre familieprofilen år for år. Nytt av året er at vi vil ha fortellerstund og rolige konserter rundt bålet i familiecampen på kvelden for å hjelpe barna å lande en festivaldag med mye moro og tidvis høy puls. Her vil foreldrene også ha mulighet til å avlaste hverandre slik at man kan dele på barnepass og konsertopplevelser.

For de som ønsker en litt roligere camp, så er hele utmarka på Karlsøya tilgjengelig for camping. Så det er mange muligheter til å finne seg en roligere flekk lengre vekk fra selve festivalområdet for de som skulle ønske det.

Redningsselskapet

Redningsselskapets Sjøredningskorps i Tromsø stiller opp for å hjelpe til med å ivareta sikkerheten på festivalen. De hjelper festivalens egen lege ved mindre ulykker og skader. Ved behov og større skader er de også behjelpelig med transport til lege på Hansnes, eller i verste fall til sykehuset i Tromsø.’

Camping

Det er fri camping i hele utmarka på Karlsøya. Det er i tillegg en egen festivalcamp rett ovenfor festivalplassen. Her er det ofte mange telt og man må påregne at det er festivalliv utover natta. Dersom man ønsker å ha det litt roligere kan man altså sette opp telt i hele utmarka.

Vi må be alle som camper i utmarka om å ta hensyn til naturen, dyrelivet, fastboende og andre campere. Dette gjelder selvsagt også de som camper på festivalcampen, men her må man som sagt regne med at festivallivet fortsetter utover natta. Dersom man velger å campe andre steder skal man kunne forvente en viss fred og ro. Dette er særlig viktig på grunn av at mange barnefamilier ofte velger å campe i utmarka for å kunne ha det stille om natten. Dette er det viktig at vi respekterer.

Når man camper i utmarka er det også ekstra viktig at man respekterer naturen, tar med seg søpla si og etterlater campen like ren og ryddig som den var da du kom.

I tillegg til dette er det en egen familiecamp rett nedenfor festivalområdet.

Biler

Det er begrenset med parkeringsmuligheter på Karlsøya. Det er også vanskeligere å få plass på ferga med bil under festivalen. Festivalen anbefaler derfor at man parkerer på Hansnes. Det er parkeringsplasser både på fergekaia og andre steder. Mere info om parkeringsmuligheter kommer etterhvert.

Hunder

På Karlsøya er det utstrakt dyrehold med geiter og villsauer. Det er derfor svært viktig at du som har med deg hund tar hensyn til dette, og i all hovedsak holder hunden i band. Dersom du er utrygg på hvordan hunden reagerer overfor husdyrene må vi be deg om å holde hunden i band til enhver tid.

Vi vil også minne på om at det blant publikum kan være både barn og voksne som er redd for hunder. Det er også viktig at du som hundeeier er bevisst dette. Selv om du vet at hunden din er snill som et lam er det viktig at du hele tiden har kontroll på den, i tilfelle den plutselig vil hilse på noen som ikke nødvendigvis vet dette.

Vi ser også at festivalen med mye folk og høy musikk ofte kan oppleves stressende for hunder. Vi anbefaler derfor i utgangspunktet at du lar hunden bli igjen hjemme dersom du har muligheten til dette.

Søppel

Karlsøyfestivalen prøver å kildesortere i den grad vi klarer. Men dette er også noe vi trenger hjelp til fra deg som publikum. Både i camp og på festivalområdet vil det være merkede avfallsstasjoner med kildesortering. Vi ber om at publikum følger merkingen og kildesorterer så godt dere kan. I tillegg til disse stasjonene har vi en egen vegetarkompost på baksiden av festivalhuset. Dersom noen har vegetariske matrester er det kjempeflott om disse komposteres her. Til sist vil vi anmode om at alle tar med seg restsøppelet sitt når de rydder campen sin og kaster denne i containeren som står parkert ved veien bak hovedscenen.

Butikk

Det er en liten butikk på øya som drives på dugnad av de som bor her. Her vil man kunne få kjøpe slikt som knekkebrød, pålegg, enkle matvarer, litt grønnsaker, snacks og slikt.

Minibank

Det er ingen minibank på øya. Vi har banketerminaler med begrensede muligheter til å ta ut penger og betale med kort. Det anbefales likevel at du tar ut kontanter før du kommer på festivalen.

Toaletter og dusj

Det er utedoer på selve festivalområdet og i campen. Det er ingen dusjmuligheter. Slik er festivallivet, og skulle det bli for ille så er det alltids mulighet til å ta seg et forfriskende havbad.

Hittegods

Hittegods leveres og oppevares enten i frivilligbussen eller på festivalkontoret i Golfstrømmen ativitetshus.

Forøvrig håper vi alle får en fin festival. Og ikke nøl med å ta kontakt eller legg igjen en kommentar dersom det er noe dere lurer på.

Foto: Berit Bua