Folkelig opprør i Irak

  Torsdag 6 august, 18.00

  En musikalsk rapport fra den politiske virkeligheten og det folkelige opprøret i Irak.

  Om morgenen 1 oktober satte en gruppe arbeidsledige seg ned på frigjøringsplassen, Al-Tahrir, i Bagdad, under banneret “Vi behøver et respektfullt hjemland” med krav om bedre arbeidsvilkår, sosial rettferdighet og mot korrupsjon. 

  Det som begynte som en liten fredelig markering ble brutalt slått ned på av politiet. Det utviklet seg til store voldelige sammenstøt flere steder. Likevel både fortsatte og vokste de fredelige demonstrasjonene som ble mobilisert til gjennom sosiale medier. De ble langt større enn noen forutså og spredte seg til flere byer.

  Som i resten av verden endret alt seg med Covid-19 viruset. Plutselig var det ikke mulig å ha store demonstrasjoner med masse folk tett i tett. Men det folkelige politiske engasjementet fortsetter.

  Som en del av den digitale Karlsøyfestivalen vil vi gjennom en fotoutstilling og minikonserter fra tre band få presentert den politiske situasjonen i Irak, og de sosiale bevegelsene som jobber for et annet Irak. #AnotherIraqIsPossible.

  Bildene i utstillingen er av fotografene: Mohamed Ridha, Yassir Al-Naqash og Mohammed Al-salh

  Mshakht er et ensemble som ble etablert i 2017. Ensemblet bruker musikk som virkemiddel for bidra til å skape fred, toleranse, menneskerettigheter, sosial samhørighet og likestilling i Irak og Kurdistan. Ensemblet er satt sammen med støtte fra solidaritetsorganisasjonen Un Ponte Per og består av syriske flyktninger sammen med musikere fra Italia, Irak og Kurdistan.
   
  HHU (Hip Hop Unleashed) er et kunstneriske ungdomsteam i Al-Anbar-provinsen. De er det første av sitt slag i området og inkluderer ulike uttrykk og stilarter som inkluderer tradisjonell; poesi, sang, maqam og tegning i kombinasjon med moderne hiphop-kultur med rap, beatbox, dans og graffiti.
  
  Gruppen ble opprettet i 2013 og ønsker å snu det negative bildet av Al-Anbar-provinsen knyttet til vold og terrorisme, for å skape et positivt bilde preget av visjoner for en bedre framtid. 

  Arts for peace er et prosjekt som ble etablert i 2018 som en del av Iraks sosiale forum. Dette er et nettverk i Irakisk sivilsamfunn som jobber under mottoet; Et annet Irak er mulig.

  Arts for peace er en gruppe unge idealistiske musikere, som har som mål å spre en kultur for fred gjennom musikk. Gruppen tar gjerne musikken sin ut på gata og var aktive i oktober-protestene i Irak. Gjennom å ta musikken sin ut på gata ønsket de å bidra til og formidle protestenes fredelige ansikt. Deres filosofi er at de som kunstnere og musikere har en viktig rollie i å skape et nytt og bedre samfunn.