Deltakergruppene

Karlsøyfestivalen har alltid vært en festival for folk som vil bidra og delta. Nå skal vi rendyrke de kollektive elementene enda mer og fokusere på organisering av grupper og aktiviteter for deltakere. 

Vi ønsker å skape en levende møteplass der engasjerte folk og aktivister kan lære, leke og skape sammen i løpet av uka. Vi skal være arena der det er mulig å realisere seg selv og sitt uttrykk sammen med de andre deltakerne. 

ALLE er deltakere og betaler én pris (500 kr) for hele uka som inkluderer enkel frokost og middag i tillegg til alle aktiviteter, konserter og andre opplevelser.


Nothing found.