Politikk

Karlsøyfestivalen støtter Gaza

Karlsøyfestivalen støtter Gaza

  Vi er dypt bekymret over den nylige bølgen av vold i de okkuperte palestinske områdene, en vold som har sine røtter i Israels langvarige politikk med apartheid og systemisk vold i regionen.

  Foto: Motforestillinger

  Fred og Utopi

   Foto: Motforestillinger I årets hovedseminar møter vi først fredsaktivister fra Palestina, Kurdisk Irak og Russland, før vi diskuterer praktiske, konkrete utopiske forslag, og borgerlønn og mat som utopiske praksiser. Kultur som motstandskamp mot okkupasjon The… Les mer »Fred og Utopi

   Borgerlønn

    BIEN Norge ble stiftet i oktober 2012. Dette som en landsdekkende partipolitisk nøytral organisasjon for å opplyse befolkningen i Norge om gruninntekt, samt få grunninntekt på den politiske dagsorden og fremme grunninntekt i Norge. Organisasjonen… Les mer »Borgerlønn

    Fredsdepartementet. Illustrasjon: Astrid Fadnes.

    Fredsdepartementet

     _Fredsdepartementet har blitt til som en reaksjon på at det ikke finnes
     flere og sterkere grunnstrukturer i den norske stat som støtter opp om,
     og gir plass til stemmer for fred og ikke-voldelig konflikthåndtering i
     møte med kaos, uro og krig. I likhet med en håndfull andre land i
     verden, burde også Norge hatt et eget departement for fred. I påvente
     av dette, fremmer bandet noen forslag til saker som departementet kunne behandlet, i form av musikk og slampoesi.»_

     The Freedom Theatre angrepet

      The Freedom Theatre er et teater som jobber i en flyktningeleir i Jenin på den okkuperte Vestbredden i Palestina. De er nå berørt av det brutale angrepet på Jenin og flyktningeleiren der. Og Karlsøyfestivalen ønsker med dette å uttrykke vår solidaritet med befolkningen i Jenin generelt og The Freedom Theatre spesielt.