Karlsøyfestivalen

Karlsøyfestivalen Digital

Tilbake til programmet

Thomas Hylland Eriksen

Samfunnsdebattant og sosialantropolog med bakgrunn fra Gateavisa

Bio

Mange kjenner til Thomas Hylland Eriksen som sosialantropolog og samfunnsdebattant.

I tillegg til å være en av vår tids fremste intellektuelle har han også bakgrunn som anarkist og startet sitt engasjement i offentlig debatt i Gateavisa. Man kan på denne måten si at han kommer fra den samme motkulturelle bevegelsen som det alternative samfunnet på Karlsøya vokste ut av på 70-, 80- og 90tallet. Og når de første flyttet til Karlsøya for å drive med selvbergingsjordbruk og starte en nordnorsk utopi, så var det nettopp i Gateavisa de satte inn en annonse for å søke etter likesinnede.

Thomas Hylland Eriksen er invitert til å snakke om opprør. For det filmen fra Karlsøya viser er et opprør. Et opprør mot de økonomiske, sosiale og kulturelle normene i samfunnet. Samtidig er det ikke et opprør som alltid kommer til uttrykk gjennom høylytt protest. Men like mye gjennom de livsvalgene man tar, og hvordan man velger å leve livene sine. Men det er heller ikke rene livsstilvalg, men også tydelige, kreative og modige politiske valg.