Karlsøyfestivalen

Karlsøyfestivalen Digital

Tilbake til programmet

Therese Hugstmyr Woie

Leder i Natur og ungdom

Bio

Therese Hugstmyr Woie (født 1997) er en norsk miljøverner, og leder for Natur og Ungdom. Hun ble valgt på Landsmøte 2020 i Fredrikstad. Før dette var hun sentralstyremedlem fra 2016 til 2018 og daglig leder i Natur og Ungdom fra 2018 fram til hun ble valgt som leder.

Gruveselskapet Nussir har varslet byggestart i sommer for deres kobbergruve i Hammerfest kommune. Natur og ungdom har varslet aksjoner. Beaska Nillas og Therese Hugstmyr Woie gir oss en rapport direkte fra aksjonsleiren.

Natur og Ungdom sier:

Ved Repparfjord i Finnmark ønsker Nussir ASA å drive kobbergruve. De skal grave tunneler i fjellene Nussir og Ulveryggen og avgangsmasser, som er en blanding av rester fra gruva og kjemikalier, skal deponeres i Repparfjord.

Miljøbevegelsen og mange i det samiske miljøet har jobbet for å stanse prosjektet helt fra start på alle måter tenkelig, men nå er både utslippstillatelse og driftskonsesjon er på plass, og selskapet har fått seg avtaler med flere regionale selskaper, samt Hammerfest Kommune. De mangler fortsatt tillatelse til utslipp av stoffet Sibx, og dette er til behandling hos Miljødirektoratet.

I vinter meldte Nussir at de hadde skaffet millioninvesteringer fra lokale investorer og bedrifter i Troms og Finnmark. Samtidig mangler de fortsatt et beløp på nærmere en milliard kroner. Vi håper at vi når fram til investormiljøet om at å investere i et gruveprosjekt som står i konflikt med reindrifta, har motstand fra hele Sametinget, og dumper avfallet sitt i en nasjonal laksefjord, er noe enhver investor bør holde seg for god til. Gruvedumping er en gammeldags og utdatert metode, og i 2021 er det kun to andre land i verden som åpner for flere slike prosjekter. Norge må følge med i tiden, og det samme må investorene.

Tidligere sivilt ulydige aksjoner har samlet opp mot tusenvis aksjonister, de mest kjente er Alta-aksjonene som har 40-årsjubileum i år. Årets aksjoner vil derimot se ganske annerledes ut, i lys av pandemien.