Karlsøyfestivalen

Karlsøyfestivalen Digital

Tilbake til programmet

Postkortutstilling

Resultatet ble over 30 motiver fra 17 bidragsytere med motiver som viser til en stor, felles kjærlighet for øya.

Bio

Postkort er et format og et utrykk som er gjenkjennelig for folk flest. Og utfordringen til kunstnere, fastboende og gjester på Karlsøya var: send meg dine postkortbilder. Hva sier kunsten eller motivet om Karlsøya og folks forhold til stedet? Resultatet ble over 30 motiver fra 17 bidragsytere med motiver som viser til en stor, felles kjærlighet for øya.

Å bruke postkort som et kunstutrykk er kjent for flere av medlemmene i Støy! der det hele tiden utforskes i og eksperimenteres med hva som kan opphøyes til kunst. Postkort er et inkluderende, billig og samlende medie de fleste har råd til. I vår Postkortutstilling får man samtidig et unikt blikk på Karlsøya vist gjennom 17 ulike blikk.

Postkortutstilling:

Kuratert av Anita Hillestad

Design: Karen Gimle

Bidragsytere:

Joar Nango, Maya Mi Samuelsen, Emil Klungseth-Robertsen, Gabriel Johann Kvendseth, Hanne S Nilsen, Karine-Marlen Schjølberg, Karolina-Monika Miszczuk, Njål Larry Kvendseth, Tyra Økshoff-Midtgaard, Tove Crash Midtgård, Inari Virmakoski, Berit Margrethe Paulsen Wind, Jan-Morten Bjørnbakk, Nils E Putney Kvendseth, Pia De Mally og Anita Hillestad