Karlsøyfestivalen

Karlsøyfestivalen Digital

Tilbake til programmet

Barne- og ungdomsprogrammet 2021

I år ønsker vi å sette fokus på deltakelse

Bio

Barnegruppa til Karlsøyfestivalen har i mange år hatt stor deltakelse fra barna og barna har vært førende i det som har skjedd av program og aktiviteter. Vi viderefører derfor temaet opprør og i år ønsker vi å sette fokus på deltakelse. Spesielt siden unger og ungdommer dette siste året har blitt tvunget til å leve på begrensende og kjedelige måter.

Prosjektet “Opprør og Nord-Norge” er søkt inn fra Sparebank1 og handler om hvordan vi kan bruke ulike verktøy, som direkte aksjon og sosiale medier til å si vår mening, skape fellesskap og stå sammen om det man føler er viktig. Det kan være for naturen, imot kapitalismen eller det kan være når man blir isolert, alene og redd.

“Prosjektet” Barnemakt er søkt inn fra Frifond og er workshops ledet av ulike fasilitatorer som har fokus på ulike sjangre og måter å jobbe på.  Det skal til slutt resultere i en forestilling, med ulike innslag fra barn og unge, slik at også unger og ungdom får muligheten til å uttrykke seg på den måten de ønsker.

BARNEFAMILIER

Også i år vil vi først og fremst satse på en digital festival. På Karlsøya vil det bare være deltakere, det vil si produksjonsteam og artister. Vi vil oppfordre barnefamilier til å komme utover, da barn og ungdommer er blant de gruppene som har fått lide mest under nedstengninga i samfunnet.

Noen ting vil ikke bli digitalt, men er til glede for de som kommer. Blant annet vil Karlsøy folkebibliotek komme med sommerbokbuss og ha med seg Nord-norsk vitensenter, og et opplegg med eventyrstund, spill og moro. I tillegg blir det skattejakt, danseworkshops og turer som er fysiske og ikke blir filmet

EN DIGITAL FESTIVAL

I produksjonsteamet til den digitale festivalen i år,  er det viktig for oss å inkludere barn og unge. Vi har derfor en egen film-og redigerings-workshop spesielt for barn og unge.

Det vil bli et crew som jobber med å lage digitale verksteder, innslag fra naturen, videosnutter, jingler, grafikk, intervjuer, kunstoppleveler, naturvandringer. De som vil være med på dette crewet, kan være med å filme og lære hvordan redigere.