Karlsøyfestivalen

Karlsøyfestivalen Digital

Tilbake til programmet

Karlsøya - mellom geiter, rock og Muhammed

Her er det siste hippieparadis

Bio

Tradisjonen tro åpner vi Karlsøyfestivalen med å vise kultklassikeren "Karlsøya mellom geiter, rock og Muhammed" av Svein Andersen. Filmen kom ut i 1994 og dokumenterer livet på Karlsøya fra 80- og 90tallet. Flere av de medvirkende bor fortsatt på Karlsøya og er blant initiativtakerne til og arrangørene av Karlsøyfestivalen.

Thomas Hylland Eriksen innleder før filmen. Mange kjenner til Hylland Eriksen som sosialantropolog og samfunnsdebattant. I tillegg til å være en av vår tids fremste intellektuelle har han også bakgrunn som anarkist og startet sitt engasjement i offentlig debatt i Gateavisa. Man kan på denne måten si at han kommer fra den samme motkulturelle bevegelsen som det alternative samfunnet på Karlsøya vokste ut av på 70-, 80- og 90tallet. Og når de første flyttet til Karlsøya for å drive med selvbergingsjordbruk og starte en nordnorsk utopi, så var det nettopp i Gateavisa de satte inn en annonse for å søke etter likesinnede.

Thomas Hylland Eriksen er invitert til å snakke om opprør. For det filmen fra Karlsøya viser er et opprør. Et opprør mot de økonomiske, sosiale og kulturelle normene i samfunnet. Samtidig er det ikke et opprør som alltid kommer til uttrykk gjennom høylytt protest. Men like mye gjennom de livsvalgene man tar, og hvordan man velger å leve livene sine. Men det er heller ikke rene livsstilvalg, men også tydelige, kreative og modige politiske valg.

Hylland Eriksen vil i forkant av filmen tenke høyt om hvordan vi kan forstå den den kreative politiske opprørstrangen fra den tiden, som både skapte Gateavis og lå til grunn for at folk flyttet til Karlsøya på 70- og 80tallet. Og sånn sett også er bakgrunnen for at vi lager festival her i 2021.

Deretter hilser vi på Candelaria fra Marokko, Amir i Israel og Tony i Sverige før filmen starter.