Karlsøyfestivalen

Karlsøyfestivalen Digital

Tilbake til programmet

Barnemakt

Barnemakt skal gi barn og ungdom en egen scene for deres uttrykk og ideer, der deres stemme blir gitt en sentral plass.

Bio

“Prosjektet” Barnemakt er workshops ledet av ulike fasilitatorer, som har fokus på ulike sjangre og måter å jobbe på. Det skal til slutt resultere i en forestilling kalt Barnemakt på lørdag, med ulike innslag fra barn og unge.

Barnemakt skal gi barn og ungdom en egen scene for deres uttrykk og ideer, der deres stemme blir gitt en sentral plass. Opprør kan bety å ta makta tilbake, maktoverføring til de som ikke har så mye makt i samfunnet, til handling og til å gi uttrykk for sin stemme og mening ut i verden. Vi ønsker å gi barn og ungdom en arena for dette.

Workshop 1 er med Loan Tp Hoang i tillegg til guttene i det lokale bandet One Family. Samtlige har stor erfaring med det å skape uttrykk på tvers av sjangre, jamming og bruk av ulike uttrykk, instrumenter og musikksjangre. Workshopene vil være av typen fri flyt der det er åpent for å skape og blande alle sjangre ungene og ungdommene ønsker. Det kan være dukketeater eller sirkus, det kan være dans eller pønk, eller alt i en vill blanding. Alt er lov og alt er opp til barna å bestemme.

Den andre workshopen vi planlegger er en film og redigerings-workshops. Vi ser i stadig større grad behovet for å bruke sosiale medier for å nå ut til andre. Spesielt dette siste året. Anita Hillestad og Sandra Irina Hillestad vil holde introduksjonskurs i filming og klipping med mobiltelefon i tillegg til å gå gjennom bruk av andre typer filmkameraer og klipping i IMovie. Alle deltakerne lager arbeider som om ønskelig kan bli vist under Karlsøyfestivalen digital. Ta gjerne med Mac/PC med IMovie (gratis å laste ned) og mobiltelefon, men ikke nødvendig.

Digitalt vil vi sende stemningsrapporter gjennom uka, og vi vil sende selve hovedframføringa av Barnemakt på lørdag.