Karlsøyfestivalen

Karlsøyfestivalen Digital

Tilbake til programmet

Barnas naturgrill og villrestaurant

BLI MED PÅ TURER OG SANKING!

Bio

For de som er på øya, så vil turer være endel av det vi gjør i år. I tillegg vil vi lage en filmsnutt med naturen og hva du kan finne av matvekster på øya. Naturen er helt spesiell på Karlsøya og ble i en kartleggingsrapport gjort av Direktoratet for naturforvaltning nevnt som stedet med det mest verdifulle kulturlandskapet i Troms.

Matfilosofien vår, å være mest mulig bærekraftig i matvalgene våre, dvs bruke mest mulig lokale produkter og mest mulig vegetarisk, tilsier at det er best å lage mat av det som er rett utenfor stuedøra. Barna og alle som vil være med, vil derfor kunne være med å gå på tur uka før festivalen og sanke ulike vekster. Noen av disse vekstene er den villvoksende gressløken som vokser overalt på øya. En annen er arven som ofte sees på som ugress men som er både næringsrik og god som salat.

Karlsøyværingen Svein Egil Haugen, som har drevet med jordbruk på Karlsøya i femti år, vil også ta oss med på naturvandring. Han har lenge vært opptatt av og tilegnet seg mye kunnskap om den lokale floraen.