Velkommen til en grønn festival!

  Vi ønsker fremover og bli en grønnere festival, bli stadig mer zero-waste og at vi kan bidra til det sirkulære kretsløpet. 

  Veldig viktig beskjed i den forbindelse; Vi håper at alle som kommer på Karlsøyfestivalen tar med seg fat, kopp og bestikk, slik at vi på felles måltidene kan bruke det istedenfor engangsprodukter. Det er selvfølgelig oppvaskmulighet på området. 

  Vi har en samreise-kanal på facebook der DU kan melde fra om du skal reise til eller fra Karlsøyfestivalen og har plass til flere i bilen din. Og så deg som trenger å sitte på, kan skrive inn der. Dette reduserer både kostnadene for folk og vi reiser mest mulig miljøvennlig. https://www.facebook.com/groups/1042009416783708/ 

  Vi er godt i gang med en felleskapshage på festivalområdet, som skal bygges ut for hvert år. Under festivalen skal det lages dyrkingsbed, som alle kan delta på og der vi kan lære av hverandre. Planen er at det som kommer opp i felleskapshagen og bedene, kan brukes til lokal matproduksjon. 

  Matavfallet skal i år komposteres på området, slik at vi kan bruke den fantastiske ressursen dette er. På den måten kan vi lage god jord til hagen vår. 

  På området skal vi fortsette og sortere avfallet vårt, og trenger alle til å hjelpe til med det både der og i campen. Vi deler ut poser i ulike farger og har et godt system for sortering. Siden vi er en deltakerfestival med felles ansvar, håper vi alle kan følge med på fulle søppelsekker og bære de dit det skal. 

  Vi har kjøpt flere miljøvennlige produkter for å erstatte de mindre bærekraftige. Om du har  tips om gode produkter, send oss gjerne tips på deltakere@karlsoyfestivalen.no. Vi ønsker helst og bruke produkter som brytes ned på en god måte i naturen og som gjør engangsartikler unødvendig. Vi får støtte fra Sparebank1 samfunnsløfte til dette. 

  Velkommen til en grønn festival!!