WAHA SOS – significance of spirit

  The Freedom Theatre / Nordic Black Xpress / CrotonicX

  “WAHA SOS – significance of spirit” er en kollektiv hyllest til universelle rytmer og ritualer gjennom grenseløs tid og rom – til universer av metamorfose, forvandling og transformasjon. Når mange går sammen om det som betyr aller mest – vil universet svare. Prosjektet åpner opp for en spirituell reise der fortid, nåtid og fremtid smelter sammen i et tidløst vev mellom individuell frihet, kreativ samhandling og kollektiv motkraft.

  Vi vil gjennom å invitere The Freedom Theatre til Norge og gjennomføre et kunstnerisk samarbeid med dem sette fokus på kunst og kulturuttrykk som en viktig del av ytringsfriheten og et fredelig bidrag til den Palestinske motstandskampen.

  THE FREEDOM THEATRE er et internasjonalt anerkjent teater som ligger i flyktningleiren i Jenin på Vestbredden i Palestina. Teateret har en teaterskole som både underviser barn og utdanner blant annet skuespillere, teknikere og regissører i teater og film. De står for scenekunst som motstand mot den israelske okkupasjonen. Siden de åpnet dørene i 2006, har de gjort teater og visuell kunst tilgjengelig for alle unge i Jenin flyktningleir. De har skapt en ny generasjon kunstnere, frihetsforkjempere og ledere, som en dag vil stå i spissen for den palestinske frigjøringsbevegelsen.

  NORDIC BLACK XPRESS er Nordic Black Theatres egen teaterskole og teaterutviklingsprosjekt. Skolens fokus ligger på den kunstneriske kompetansen som mangfold og transkulturell utveksling gir, der de fremtidige skuespillertalentene har flere kulturelle ståsteder enn bare norsk. Målet for NBX er å utvikle skuespillere som speiler mangfoldet i dagens Norge.

  CROTONICX er et prosjektbasert performancekollektiv som jobber med dans, rytmer og ritualer i samarbeid med artister, aktører og aktivister på kryss og tvers av kunstnerisk disiplin, form og uttrykk. Gruppa er kjent for sjangeroverskridende eksperimentering i offentlige rom, utforskning og utvikling av nye performative uttrykksformer i grenselandet mellom seremoni og scenekunst, politikk og poesi, forestilling og virkelighet.