Invitasjon til å bidra med program på Karlsøyfestivalen 2024 

  Karlsøyfestivalen er en liten festival på Karlsøya i Troms. Karlsøya er omtrent 65 kilometer pluss en halv time med ferge fra Tromsø som er nærmeste by og kollektivknutepunkt. Det har vært festival på Karlsøya siden 2000. Festivalen har fokus på musikk, kunst, barneaktiviteter, politikk, lokal mat og naturopplevelser.

  Karlsøyfestivalen er første uka i august, koster 600 i deltakerpass for alle og da får du frokost og middag hver dag fra mandag til lørdag, samt restefest på søndag. 

  Karlsøyfestivalen er annerledes enn de fleste andre festivaler ved at det er en deltakende og samskapende festival. Det betyr at alle som er med på festivalen bidrar på hver sin måte. På Karlsøyfestivalen er det ingen som kun er publikum eller frivillige. Alle er deltakere, og skaper festivalen sammen.

  Det samme gjelder programmet. Noen artister, kunstnere, innledere og andre er booket av festivalen på tradisjonelt vis. Men det aller meste på programmet kommer fra folk som melder interesse for å bidra. Ogs på denne måten skaper vi festivalen sammen. 

  Så dersom du, gjerne sammen med andre, har noe du/dere brenner for, om du spiller musikk, ønsker å ha et verksted, ta med folk og sanke spiselige vekster, utvikle meny, holde foredrag, lage utstilling, skape naturkunst eller noe annet du gjerne vil dele med festivalen, så håper vi du svarer på denne invitasjonen.

  Innkvartering av kunstnere, band og artister som melder seg på, er begrenset. Vi vil likevel prøve å skaffe til veie enkel innkvartering for de som trenger det, enten i noens hjem, i en campingvogn, brakke eller buss. Vi håper å få et bredt spekter av innhold på festivalen fra det profesjonelle til det som kun er basert på et ønske om å dele noe kreativt. Det kan også søkes om midler for å dekke utgifter, honorar eller reise.

  Inviterte kunstnere, band og artister oppfordres til også å søke andre steder for honorar og dekning av kostnader, fra andre ordninger. Karlsøyfestivalen kan på forespørsel gi en invitasjon/intensjonsavtale som kan brukes til dette formålet.

  Vi understreker at dette er en festival vi skaper sammen. Det betyr at dersom bidraget ditt blir akseptert så ønsker vi at du/dere er med og bidrar til resten av festivalen sammen med de andre deltakerne.

  Alle som får søknaden sin akseptert må derfor melde seg på som deltaker og betale deltakeravgift på vanlig måte.

  Når man melder seg på må man også velge en gruppe. Når man skal opptre eller komme med andre programinnslag, så vet man gjerne hva man selv trenger for at bidraget skal bli vellykket. Da har man også et godt utgangspunkt for å tilrettelegge for andres programinnslag. Det kan derfor være naturlig å melde seg på programtilrettelegging og teknisk gruppe. Men det er også mulig å melde seg på for eksempel kjøkken og servering eller praktisk gruppe om man heller ønsker det.

  Dersom du har spørsmål kan du sende en mail til booking@karlsoyfestivalen.com 

  For å søke om å delta med programbidrag fyller du ut dette skjemaet.

  Søknader vurderes fortløpende med siste frist 30. mars.