Fred og Utopi

  Foto: Motforestillinger

  Foto: Motforestillinger

  I årets hovedseminar møter vi først fredsaktivister fra Palestina, Kurdisk Irak og Russland, før vi diskuterer praktiske, konkrete utopiske forslag, og borgerlønn og mat som utopiske praksiser.

  Kultur som motstandskamp mot okkupasjon

  The Freedom Theatre i Jenin er ikke bare et teater, men også en institusjon som bevisst bruker teater som et ledd i motstandskampen mot den israelske okkupasjonsmakten.

  Tobasi som er kunstnerisk leder ved The Freedom Theatre forteller om deres arbeid lokalt, nasjonalt og globalt. Han forteller også sin egen personlige historie og valg om å bruke kulturen som våpen.

  Vi vil også få høre om sist måneds angrep på Jenin og teateret, hvordan det er å jobbe under disse forholdene, og hva som gir håp for et fremtidig fredelig Palestina.

  Foto: The Freedom Theatre

  Kurdisk kamp for menneskerettigheter  

  Kamaran Othman har bakgrunn som journalist. For tiden jobber han som menneskerettighetsansvarlig for Community Peacemaker Team i irakisk Kurdistan. 

  Han er også medstifter av Pioneer Youth Board Organisation for Basic Rights. 

  Han har i over fem år jobbet med å dokumentere tyrkiske og iranske bombinger og militære operasjoner mot sivilbefolkningen i grenseområdene i Irak. 

  I arbeidet sitt dokumenterer han konsekvensene av de tyrkiske og iranske menneskerettighetsstridige militæroperasjonene for sivilbefolkningen i det irakisk Kurdistan. Community Peacemakers Team jobber også med å gi støtte til landsbyboerne og bøndene som er rammet av de langvarige militære konfliktene.

  De gir også støtte til journalister og menneskerettighetsaktivister som utsettes for vold, fengsel, tortur og diskriminering på grunn av sitt journalistiske arbeid.

  I fjor fortalte Othman om arbeidet sitt til festivalen via video. Vi er veldig glade for at han i år kan komme og være til stede på festivalen og fortelle om det viktige arbeidet sitt. 

  Foto: Privat

  Russisk skeiv kunstnerisk motstand mot krigen

  Marina Shamove (de/dem) er en ikke-binær tverrfaglig kunstner fra St. Petersburg i Russland. Vi var så heldige å ha dem på fjorårets festival der de fortalte om kunstneriske og kulturelle protester mot krigen og regimet til Putin.

  Shamova protesterte tidlig mot krigen ved bruk av kunstnerisk performative aksjoner på gata i St. Petersburg. For dette fikk de oppmerksomhet fra myndighetene og ble etterhvert arrestert. De gjennomførte da performative aksjoner også i arresten. Etterhvert opplevde de at det ikke var trygt å være i Russland. Marina valgte derfor å reise ut av landet og bor og studerer i dag i Sveits.

  Shamova vil fortelle om ulike eksempler på motstand mot krigen i Ukraina og Putins regime. De vil fokusere på kunstneriske antikrigsaksjoner, partisanbevegelsen og queerfeministiske aktivistiske initiativ. De vil også diskutere politisk undertrykkelse i dagens Russland og hvordan antikrigsaktivister blir forfulgt.

  Foto: Privat

  Sosiale bevegelser og konkrete utopier: fredelige endringer mot global og lokal demokratisering

  Teivo Teivainen er professor i verdenspolitikk ved Universitetet i Helsingfors. Han har vært, og er, aktiv i ulike fora og bevegelser. Teivainen er et yndet intervjuobjekt for tv og annen media fra Asia til Latin-Amerika og Europa når det er behov for å få politiske situasjoner i verden forklart.  

  Teivainen er internasjonalt anerkjent og har mottatt flere priser for sitt arbeid, blant annet Outstanding Activist Scholar Award fra International Studies Association (2022) og, sammen med Matti Ylönen, Amartya Sen-prisen fra Yale University (2015). 

  Teivainen vil diskutere hva slags transformative prosjekter som har vært, og kan være, effektive for å endre verden til et fredeligere og mer demokratisk sted? Innledningen vil ta for seg transnasjonale prosesser som World Social Forum, staters forsøk på å demokratisere verdenspolitikken og mer lokale forsøk på å skape konkrete utopier.

  Foto: Privat

  Borgerlønn som utopisk forslag

  Garantert grunninntekt, på norsk ofte kalt borgerlønn, er en økonomisk ytelse til alle innbyggere i et samfunn, tenkt som en betingelsesløs og universell grunninntekt som utbetales uavhengig av sosial status og som er høy nok til at de som mottar den kan leve et liv i verdighet og med mulighet for å delta i samfunnet. Den må være individuell, betales regelmessig og være i form av penger, som kan fritt benyttes til hva det er man selv ønsker.

  Borgerlønn Bien forteller om borgerlønn som en konkret mulighet til å skape en utopisk virkelighet.

  Mat som utopisk praksis

  Waterford Bioregion’s Food Manifesto

  Food is not a luxury.
  Food is a basic social need to which everyone has a right. It is a right not only to enjoy food, but to be able to create it.
  Food is a way of building ideas, connections and communities. Through food we become aware of ourselves and of each other.
  Food is a common good. It is grounded in our common need, and our common vulnerability.
  Food is revolutionary. How we grow food, how we consume it, how we think about it, can lead to radical change.
  Food is not only about the present: rethinking our relationship with food is a call for a different future, a better one.

  Denne teksten er starten på “Waterford Bioregion’s Food Manifesto”. Manifestet er en visjon og en handlingsplan, skrevet i fellesskap av produsenter og konsumenter av mat i Waterford bioregion i Irland. Vi har kommet over det fordi Sarah Prosser som er en venn av festivalen har jobbet med manifestet som vever i Waterford Bioregion.

  Ruby Van Der Wekken jobber som bonde på den kollektive gården til Oma Maa utenfor Helsinki i Finland. Ruby vil fortelle om arbeidet sitt på gården og hvordan mat kan inngå både som utopisk og revolusjonær praksis.

  Foto: Privat