Borgerlønn

  BIEN Norge ble stiftet i oktober 2012. Dette som en landsdekkende partipolitisk nøytral organisasjon for å opplyse befolkningen i Norge om gruninntekt, samt få grunninntekt på den politiske dagsorden og fremme grunninntekt i Norge.

  Organisasjonen er tilknyttet det globale grunninntektsnettverket Basic Income Earth Network (BIEN), det europeiske nettverket Unconditional Basic Income Europe (UBIE) og det nordiske nettverket for innføring av borgerlønn UBI-Nordic.

  BIEN Norge deltok også i opprettelsen av det europeiske nettverket Unconditional Basic Income Europe (UBIE) i 2014. Anja Askeland var med til å opprette nettverket og fungerte som styremedlem. I tillegg har BIEN Norge vært aktive i oppstarten av det nordiske nettverket UBI-Nordic, som startet i 2016.

  Garantert grunninntekt, på norsk ofte kalt borgerlønn, er en økonomisk ytelse til alle innbyggere i et samfunn, tenkt som en betingelsesløs og universell grunninntekt som utbetales uavhengig av sosial status og som er høy nok til at de som mottar den kan leve et liv i verdighet og med mulighet for å delta i samfunnet. Den må være individuell, betales regelmessig og være i form av penger, som kan fritt benyttes til hva det er man selv ønsker.

  BIEN Norge arbeider for å skape et pilotprosjekt for grunninntekt i Nord-Norge. På grunn av sentralisering og lang tid med underprioritering har Nord-Norge utfordringer med fraflytting, eldre befolkning og færre barn, noe som er en oppskrift på undergang for landsdelen i utvidet forstand. Problemet er at disse tingene samvirker, og virker gjensidig forsterkende. Det blir vanskeligere og vanskeligere, og livet kan bli veldig komplisert.

  En grunninntekt vil kunne sikre inntekten til alle som bor i nord, og dermed gjøre det mer attraktivt å flytte nordover og bli boende. Makten og friheten vil bli tilbakeført til enkeltindividet, fordi de vil oppleve å få økende kontroll over egne liv. En grunninntekt kan derfor bidra til å demokratisere de store beslutningene som må tas.

  Mange pilotprosjekter har blitt gjennomført rundt om i verden, inkludert i Finland. Et gunstig tidspunkt å introdusere grunninntekt på i Nord-Norge er i tilknytning til valgkampen for det forestående fylkes- og kommunevalget den 11. September. Det er store arealer og relativt få folk, noe som kan gjøre terskelen lavere for å få politisk støtte til et prøveprosjekt i nord.

  Bien vil invitere medlemmene til å delta på Karlsøyfestivalen og fasilitere ulike workshops åpne for alle for sammen å utforske og utforme piloten, slik at de ender med et konkret og begrunnet forslag som kan presenteres. De ønsker blant annet å få deltakerne til å tenke ut hvordan grunninntekt kan påvirke deres liv individuelt og hvordan en innføring av grunninntekt kan påvirke situasjonen og dynamikken i Nord-Norge.

  Som en del av dette ønsker de å presentere og invitere til å eksperimentere og teste ut den digitale tillitsbaserte valutaen Circle, som er spesielt utviklet for lokalsamfunn og fungerer som en komplementær valuta. Circle er utviklet av en gruppe tilknyttet grunninntekt og cryptovalutamiljøet i Berlin. Den har et iboende grunninntektselement. Som et resultat av den enkeltes deltakelse i systemet blir det skapt nye circles, som deltakerne deretter mottar i sin digitale wallet. .

  Resultatet av workshopene om grunninntektspiloten vil bli presentert på et eget arrangement på Amtmanden i Tromsø den 7. august 2023. Vi vil invitere politikere som er kandidater til kommunestyret i Tromsø og fylkesstyret i Troms, samt NAV leder i Tromsø. De får anledning til å kommentere og debattere forslaget vi kommer frem til på Karlsøyfestivalen.