Fredstralla, Karina Sletten og Skråvvågutan

  Fredstralla

  Fredstralla er et tverrfaglig kunstprosjekt skapt i samarbeid mellom musiker og slampoet Ingvild Austgulen og glasskunstner Linn Kalseth. Ideen sprang ut av frustrasjonen over en unyansert krigsdebatt, hvor bevæpning og opprustning presenteres som eneste middel til fred og rettferdighet.

  Vi tror at mange ønsker seg en mer konstruktiv form for problemløsning og en mye mer nyansert og åpen offentlig samtale, hvor også fredsbevegelsen får en verdig plass og stemme. Vi tror at kunst og kultur har en egen påvirkningskraft og evne til å åpne nye perspektiver.

  Med en omreisende mini-scene for musikk, poesi, taler og samtaler omkring fred, et mini kunst-galleri og utstyr til samskapende workshop, skal Fredstralla være en mobil, åpen arena, hvor forskjellige former for freds-kunst kan få komme til uttrykk i det offentlige rom.

  På Karlsøyfestivalen presenterer vi bl.a. utstillingen «Trials of inner peace» av Linn Kalseth, fredskonsert med Ingvild Austgulen, en dypfilosofisofisk panelsamtale om fred og en workshop hvor alle inviteres med til å lage bønneflagg for fred, som skal pynte opp festivalplassen.


  Karlsøyfestivalen 2023 har fokus på samskapende, involverende og deltakende kunst. Det man på engelsk gjerne benevner som community art. Dette betyr en kunstnerisk prosess som bidrar til å skape fellesskap og er åpen for deltakerne på festivalen, uavhengig av tidligere kunstnerisk erfaring. 

  Les mer om samskapende kunst på Karlsøyfestivalen


  Karina Sletten (f.1993) er en kunstner bosatt i Bergen. Prosjektet hun skal gjennomføre på Karlsøyfestivalen tar utgangspunkt i å skape en konstruksjon som kan være både et lagringspunkt og et rom for lydteknikk og installasjoner. Gjennom samtaler med lokalbefolkningen og landskapet, vil det bygges en konstruksjon som kan være allsidig. Målet er at den kan rekonstrueres og tas fra hverandre slik at hele strukturen kan brukes til ulike formål og enkelt tas fra hverandre dersom fremtidens befolkning vil demontere den.

  Karina Sletten

  Skråvvågutan består av tre tradisjonshåndverkere som har lyst til å være kunstnere, og en kunstner som har lyst til til å være tradisjonshåndverker. Sammen ønsker vi å bygge en kunstnerisk bruksintallasjon med utgangspunkt i gjenbruk og tradisjonelle byggeteknikker.