Fredsdepartementet

  Fredsdepartementet. Illustrasjon: Astrid Fadnes.

  _»Fredsdepartementet er et band og kunstnerisk kollektiv som søker å
  sette fokus på fred og ikkevold gjennom musikk, poesi og samtale. _

  _Fredsdepartementet har blitt til som en reaksjon på at det ikke finnes
  flere og sterkere grunnstrukturer i den norske stat som støtter opp om,
  og gir plass til stemmer for fred og ikke-voldelig konflikthåndtering i
  møte med kaos, uro og krig. I likhet med en håndfull andre land i
  verden, burde også Norge hatt et eget departement for fred. I påvente
  av dette, fremmer bandet noen forslag til saker som departementet kunne
  behandlet, i form av musikk og slampoesi.»_

  Illustrasjon: Astrid Fadnes