Urokråka Teaterkompani

    Urokråka teaterkompani

    Urokråka Teaterkompani er et venstreradikalt teaterkompani som er for å skape uro! Et lavtærskeltilbud. I kompaniet. På festivalen bidrar Urokråka Teaterkompani med en performance / et rituale rundt personlige og politiske sorg(-prosesser). Dette er i samarbeid med aktivister fra Skeivt Opprør.