Barne- og ungdomsmakt fortsetter i år! 

  Barneaktiviteter med Jessica Kiil (2022)

  Vi håper på mange barn og ungdommer til Karlsøya til sommeren og inviterer derfor til vårt demokratiske prosjekt!

  Mandag og tirsdag vil alle barn, ungdom og voksne som melder seg på barne- og ungdomsgruppa kunne skrive opp hva de ønsker å gjøre på festivalen. Tirsdag kveld skal vi sammen skape et kjempeartig program, så ideene og ønskene vi har skrevet opp kan bli til virkelighet! Ved å lage programmet på denne måten er også barn og ungdom med på den unike opplevelsen med å skape festivalen i fellesskap. 

  Felles mat i Storlavvoen
  Felles mat i Storlavvoen

  I tillegg har vi planlagt noe og flere fantastiske voksne har meldt seg med workshops de ønsker å ha. Det vi kan avsløre allerede er at vi sammen skal pynte den splitter nye og kjempekule lavvoen som skal sys av bedriften Favros i Mandalen. I tillegg kan vi være med å lage body percussion forestilling, bevegelsesworkshop, lage pizza og annen god mat, spikke pinner og trekunst og drive med grafittimaling. Alt dette får du vite mer om de neste ukene. 


  Barn som leker

  Viktig: alle barn og ungdom under 18 år er del av Karlsøyfestivalen gratis helt og får tre gode og gratis måltider hver dag 🙂 Voksne er del av dugnaden og betaler 600 kroner. 

  Vi har fått støtte til lage Barne og ungdomsmakt fra Norske kulturarrangørers Frifond-ordning, Bergesenstiftelsen, Nordlys, Sparebankstiftelsen DNB og Samfunnsløftet Sparebank1 Nord-Norge.