plakat-Karlsoy-23

    Plakat for Karlsøyfestivalen 2023