Fredsdepartementet

  Ingvild Austgulen

  Det nyoppstartede bandet Fredsdepartementet spiller konserter som fremmer fred. Deres opptredener består av slampoesi og låter som fronter ikkevold, avvæpning, dialog, samtale, kommunikasjon, fredsforhandlinger, fredelige former for konflikthåndtering og motet som kreves for å velge fred.

  I en tid der mye av vestlig media, spesielt norske medier, fokuserer på våpen som den beste og eneste løsningen i den pågående konflikten mellom Russland og Ukraina, ønsker de å presentere fredelige og ikke-voldelige veier ut av krisen. Dette vil de gjøre gjennom musikk, kunst og samtale.

  Fredsdepartementet er et band samt et kunstnerisk og filosofisk kollektiv som har som mål å sette fokus på fred og ikkevold. De har oppstått som en reaksjon på mangelen av sterke strukturer i den norske staten som støtter og gir plass i samfunnsdebatten til stemmer for fred og ikke-voldelig konflikthåndtering.

  Bandet mener Norge bør ha et eget fredsdepartement som kan fungere som en kunnskapsbase for staten og politikerne om hvordan man skaper fred innenfor og utenfor egne grenser. Siden et slikt departement ikke eksisterer, vil bandet Fredsdepartementet for øyeblikket spille musikk for å påpeke denne mangelen.

  Ingvild Austgulen på fjorårets "Peace Performance"
  Ingvild Austgulen på fjorårets «Peace Performance»

  Bandet er en videreutvikling av Ingvild Austgulens fredspoesi som ble fremført som en del av «Peace Performance» på fjorårets Karlsøyfestival. I samarbeid med Ove Aigner Haukenes skaper de appeller, tekster, artikler og musikk. Målet deres er at bandet ikke bare skal være et musikkprosjekt, men også samarbeide med andre skribenter og engasjerte fredsstemmer for å dele kronikker, artikler og informasjon om fred.