“No techno no poetry” (RU)

  "No techno no poetry”

  “No techno no poetry” er et musikalsk samarbeid som ble tvunget til å stanse sin virksomhet i Russland etter starten på den fullskala russiske invasjonen av Ukraina. For å uttrykke sin motstand mot krig, publiserte de et manifest og starte en kollektiv motstandsbevegelse. Gruppemedlemmene bor nå i Wien, Berlin og Leipzig. Og for første gang på ett og et halvt år vil de dele scenen med hverandre igjen på Karlsøyfestivalen.

  Samarbeidet tar opp aktuelle temaer som krig, empati, solidaritet, kroppslighet, påvirkning, migrasjon og gjensidig hjelp ved å bruke ulike formater – musikalske konserter, forestillinger og videoproduksjon. Deres metode er en utopisk forestillingsevne som lar dem tale fra posisjonen til en ønsket fremtid, og dermed bringe den nærmere vår nåtid. Gruppen står på queer*feministiske, antirasistiske, antikoloniale, antiimperialistiske, anarkistiske og miljøvernprinsipper.

  «No techno no poetry» er en radikal og slagkraftig kunstnerisk kollektiv som tar opp kampen mot krig og urettferdighet gjennom musikk og performance. Deres oppføring på Karlsøyfestivalen vil være en banebrytende begivenhet etter en lang pause. Publikum vil bli møtt med en levende og provoserende opplevelse, der kunsten brukes som et kraftfullt verktøy for å utfordre status quo og vekke til handling. Gruppens engasjement for sosial rettferdighet, frihet og mangfold gjenspeiles i deres kunstneriske arbeid som berører hjertet og sinnet. Gjennom deres musikk og visuelle uttrykk inviterer de oss til å forestille oss en bedre fremtid og ta del i kampen for forandring. Dette er en unik mulighet til å oppleve «No techno no poetry» på scenen, og la seg inspirere til å handle og skape en verden som er fri for krig og undertrykkelse.


  “No techno no poetry” is a musical performance  cooperative  that was forced to suspend their activities in Russia, after the start of the full-scale Russian invasion of Ukraine. In order to express their anti-war stance, they published a manifesto and made a gesture of renunciation as a group. Сurrently the group members live in Vienna, Berlin and Leipzig. And for the first time in a year and a half, they will share the stage with each other again at the Karlsøy Festival.

  The cooperative works with current issues such as war, empathy, solidarity, corporality, affect, migration and mutual assistance, using different formats – musical concerts, performances and video production. Their method is an utopian imagination that allows them to speak from the position of the desired future, thereby bringing it closer to our present. The group stands on queer*feminist, anti-racist, anti-colonial, anti-imperialist, anarchist and environmental principles.