KarlsøyYurta

  KarlsøyYurta er Karlsøyfestivalens nye byggeprosjekt som er planlagt å stå ferdig i 2023.

  Formålet med prosjektet er å bygge et nytt enkelt kulturbygg i tilknytning til Karlsøyfestivalen som skal fungere som produksjons- og visningsarena for dans og andre utøvende scenekunstformer.  I tillegg er en yurt også ideell som klasserom, kurslokale og visningsrom, noe som åpner opp for ulike former for aktiviteter gjennom hele året og ikke bare i en kort og intens periode rundt selve festivalen.

  Tilreisende kunstnere kan arbeide med sine prosjekter i Yurta, mens de bor på øyas gjestehus, i mobile enheter på festivalplassen eller på flatseng i festivalhuset. Målet er at Yurta skal gjøre at Karlsøya kan tilby enkle, men kvalitativt gode arbeidsforhold for frie grupper innen det utøvende scenekunstfeltet i Nord-Norge.

  https://commons.wikimedia.org/wiki/user:Bgelo777

  Bakgrunn for prosjektet:

  Karlsøy i Troms er et sted med en sterk  identitet og historie. Festivalen som en tverrkunstnerisk og langsiktig arena gir et godt grunnlag for å etablere en helårlig arena i tilknytning til infrastruktur i form av kjøkken, toaletter og dusj i festivalhuset.

  De siste årene har det har vært vanskelig å finne rom, tilholdssted og bosted for alle de artistene som ønsker å tilbringe tid på øya for å jobbe med ulike kunstprosjekter. Det er et stort og voksende behov for prøve – og produksjonsrom ikke bare lokalt på Karlsøya og i Karlsøy kommune, men også i Tromsø, Nord-Troms, Troms og Finnmark og Nord-Norge generelt. 

  Målsetting for prosjektet:

  Bygge en ny arena som:

  • Skal styrke det utøvende miljøet på øya og i regionen.
  • Skal legge til rette for presentasjon av utøvende scenekunst på Karlsøyfestivalen.
  • Skal romme produksjonsfasiliteter og være en fast arena for det frie scenekunstfeltet. 
  • Skal kunne være et scenekunstlaboratorium / forskningsscene / residensrom.
  • Kan romme gjestespill og være en dynamisk arena for kulturell utveksling og samarbeid.

  Karlsøyyurta er støttet av:

  Troms og Finnmark Fylkeskommune

  Norsk Kulturråd

  Bergesenstiftelsen’

  Vi ønsker din tilbakemelding og medvirkning:

  Dette er en invitasjon til alle grupper og enkeltpersoner som kan tenke seg å være med å styrke denne muligheten. Det er essensielt at en arena som dette har en bred og solid forankring i regionen og i de utøvende miljøene som finnes, slik at KarlsøyYurta kan bli et nyttig og mye brukt supplement til andre eksisterende friscener i Nord – Norge.

  Karlsøyfestivalen inviterer til visjonsverksted på Karlsøya 29 og 30 april. Helga vil brukes til samtaler om hvordan KarlsøyYurta best mulig kan møte regionale behov og sosialt fellesskap med god lokal mat. De som ønsker det kan også bli igjen og være med å feire 1. mai på Karlsøya.

  Deltakere på visjonsverkstedet vil få tilgang på enkelt opphold og mat med mulighet til å få dekket reisekostnader,

  Fyll ut skjemaet nedenfor dersom du er interessert i å delta på visjonsverkstedet og være med å utvikle en ny arena for arbeid med scenekunst på Karlsøya.

  Vi vil i løpet av visjonsverkstedet også jobbe med å forberede åpningsforestillingen som skal være under Karlsøyfestivalen. Man kan være med på visjonshelgen også uten å skulle være med på åpningsforestillingen.

  I skjemaet ber vi deg også dele noen innledende tanker om KarlsøYurta. Dette er de spørsmålene vi ønsker å jobbe mere med på visjonshelgen. Vi forventer sånn sett ikke at dere skal ha veldig gjennomtenkte svar allerede nå. Sprøsmålene er der mere for å sette i gang noen tanker slik at dere kan være litt bedre forberedt på hvilke tema vi ønsker å snakke om før vi møtes.

  Påmelding må sendes innen 20 mars. Søknadsskjemaet er nå stengt. Dersom du er interessert i å være med likevel kan du sende en mail til booking@karlsøyfestivalen.no med KarlsøyYurta i emnefeltet.