Åpningsforestilling for KarlsøyYurta

    KarlsøyYurta er Karlsøyfestivalens nye byggeprosjekt som er planlagt å stå ferdig i 2023. Formålet med prosjektet er et kulturbygg i tilknytning til Karlsøyfestivalen som skal fungere som produksjons- og visningsarena for dans og andre utøvende scenekunstformer.

    CrotonicX og Karlsøyfestivalen inviterer utøvende kunstnere til å være med å lage en seremoniell åpningsforestilling for KarlsøyYurta som en del av programmet til Karlsøyfestivalen 2023. Vi vil begynne arbeidet med dette i forbindelse med et visjonsverksted på Karlsøya 29 og 30 april. Arbeidet vil fasiliteres av CROTONICX ved Loan TP Hoang.

    Åpningsforestillingen vil syes sammen av ulike individuelle bidrag. Den kunstneriske prosessen vil derfor handle om å utforske kollektive rom, retning og energi som til sammen kan danne en felles forestilling. Arbeidet med åpningsforestillingen fortsetter under selve festivalen.

    Deltakelse på åpningsforestillingen under festivalen vil få et honorar på 6 000 kroner. Dette er ment å dekke deltakerbevis, reisekostnader og måltider utenom festivalens to daglige fellesmåltider.

    Du kan lese mere om KarlsøyYurta og melde deg på visjonshelg for å være med på å forberede åpningsforestillingen og utvikle Yurta her. Påmelding må skje innen 20 mars.