Samskapende, involverende og deltakende kunst

  Åpen utlysning for fasilitering av samskapende, involverende og deltakende kunst

  Karlsøyfestivalen 2023 vil ha fokus på samskapende, involverende og deltakende kunst. Det man på engelsk gjerne benevner som community art. Dette betyr en kunstnerisk prosess som bidrar til å skape fellesskap og er åpen for deltakerne på festivalen, uavhengig av tidligere kunstnerisk erfaring.  

  Vi inviterer til en utfordring om å være med på å utforme festivalplassen, opprinnelig en gammel skolegård, som gjennom årene har fått sitt eget liv med Karlsøyfestivalen.

  Dette inngår i en langsom stedsutvikling, som handler om å utvikle en fysisk og sosial infrastruktur som legger til rette for forbindelser mellom mennesker – et sted hvor vi kan ha glede av å være kreative sammen, selv om vi ennå ikke kjenner hverandre.

  Vi ønsker også at prosessen skal kunne lede frem til resultat som bidrar til å gjøre festivalens bygg, omgivelser og infrastruktur mere praktiske, miljøvennlige og skjønne. Av ting som skjer på festivalplassen kan for eksempel følgende arbeider og muligheter være relevante: KarlsøyYurta er et sirkelformet scenerom, laget av lokale naturmaterialer, som skal ferdigstilles til festivalen. Det planlegges en permanent duk på en stor lavvo på barneområdet. Det er snakk om å lage permanente strukturer for ølsalg og lydtelt for å unngå bruk av presenninger av plast. I tillegg så har festivalen en eksisterende infrastruktur i form av scene, festivalhus med utekjøkken og mere. 

  Det er ikke nødvendig at den kunstneriske prosessen skal forholde seg til alle disse mulighetene. De er kun tatt med som eksempler på andre fysiske installasjoner som arbeidet kan forholde seg til. Deltakende kunstnere vil ha en høy grad av kunstnerisk frihet med tanke på hvilke resultater den kunstneriske prosessen skal lede fram til.

  Vi ser etter en gruppe som kan fasilitere denne prosessen. Dette kan være en gruppe som kjenner hverandre, uavhengige kunstnere som ikke kjenner hverandre fra før eller en kombinasjon av dette. Det er en fordel, men ikke en forutsetning om man kjenner Karlsøya og festivalen fra før.

  For å kunne forberede og fasilitere arbeidet på en god måte ønsker vi at man besøker Karlsøya minst en gang og senest 15 juni for å se på festivalområdet og snakke med festivalarrangørene om festivalen, planer, behov og muligheter. Basert på dette må gruppen i fellesskap lage en plan for prosessen og oversikt over materialbehov.

  Deltakelsen med publikum vil skje fra og med tirsdag 1. august og frem til lørdag 5. august. Fasiliterende kunstnere bør ankomme Karlsøya senest lørdag 29 juli.

  Fasiliterende kunstnere vil få enkel innendørs overnatting. Dette kan være på gjesterom i noens hjem eller i en campingvogn, brakke eller buss. Fasiliterende kunstnere vil få et dekningsbidrag på 15 000 kroner. Dette er ment å skulle dekke reise, deltakeravgift og mat utover fellesmåltider. Dersom det er noen midler igjen etter at utgifter er dekket vil kunstneren beholde dette som et symbolsk honorar. Inviterte kunstnere oppfordres til å søke eget honorar og dekning av andre kostnader fra andre ordninger. Karlsøyfestivalen vil ved behov gi en invitasjon/intensjonsavtale som kan brukes til dette formålet.

  Festivalens tema er “Fred & Utopi”
  Fred fordi krigen har kommet nærmere oss i Europa. Det minner oss samtidig på de mange væpnede konfliktene mange andre steder i verden. Vi opplever også at det er vanskelig å snakke om fred og det synes å være en rådende forståelse av at fred kun kan skapes gjennom krig. Karlsøyfestivalen mener det er behov for fredelige strategier og en offentlig samtale om disse.

  Utopi fordi festivalen i seg selv kan være et forsøk på å skape et utopisk samfunn avgrenset i tid og rom som en midlertidig fysisk opplevelse. Temaet ønsker på den måten å minne om at utopien ikke bare er en teoretisk umulighet,  men at vi sammen kan skape felles opplevelser av utopi. 

  Utopi henger også sammen med Karlsøyas nyere historie der et mytologisk hippieparadis i nord veves sammen med en fysisk virkelighet i et alternativt samfunn basert på kunst, kultur og selvberging. Og de seneste tiårene en festival.

  I tid og rom ønsker vi derfor å fokusere på tanker om utopi. Det rimelige og urimelige som gjør det umulige mulig.

  Dersom du/dere ønsker å være med og fasilitere en slik kunstnerisk prosess ber vi om at du sender oss en enkel søknad der du beskriver egen forståelse av fellesskapsskapende kunst, et forslag til tilnærming på Karlsøyfestivalen og CV med relevant erfaring.

  Send søknad til booking@karlsoyfestivalen.no senest 20 mars.