Vi vil ikke ha mer krig – Vi vil ha fred, fred, fred!

  Hovedseminaret på Karlsøyfestivalen 2022 er et todelt fredsseminar. I den første delen ser vi på perspektiver på fred og internasjonalt fredsarbeid fra Russland, Irak, Finland og Colombia. Mens vi i den andre delen snakker om hvordan vi kan bygge en sterkere norsk fredsbevegelse. 

  13.00 Velkommen ved Karlsøyfestivalen

  13.15 “Opprustning i Europa – Hva nå?” Ved Oda Nyborg, Norges Fredsråd.

  Oda Nyborg er daglig leder i Norges Fredsråd. Hun gir oss en oppdatering på hva som skjer med nedrustningsavtalene som ble inngått etter den kalde krigen. Og dagens status for opp- og nedrustning.

  To år med pandemi har ikke stoppet verdens militærutgifter, og i 2021 brukte verden for sjuende år på rad mer penger enn noen gang. USA, Kina, India, Storbritannia og Russland brukte mest. Sammen utgjorde de 62 % av verdens samlede militærutgifter. I februar 2022 gikk Russland til krig mot Ukraina, og en ytterligere militarisering av Europa er varslet.

  Verden har aldri brukt mer penger på militæret, og er samtidig farligere enn på lenge. 

  13.45 Motstand mot krigen i Russland fra 24. februar til i dag ved Marina Shaminova

  Marina Shaminova er en ikke-binær russisk kunstner og fredsaktivist som har brukt sitt kunstneriske virke til å protestere mot krigen. Etter å ha vært arrestert flere ganger på grunn av sitt kunstneriske, politiske engasjement har Marina forlatt Russland og bor for tiden i Vilnius i Litauen. 

  Shaminova vil fortelle om ulike eksempler på motstand mot krigen i Ukraina og Putins regime. Shaminova vil fokusere på kunstneriske antikrigsaksjoner og queerfeministiske aktivistiske initiativ. Vi vil også få høre om politisk undertrykkelse i dagens Russland og hvordan antikrigsaktivister blir forfulgt.

  Shaminova omtales som de/dem (they/them).

  14.15 Pause

  14.30 Diskusjon om Nato i Finland fortalt av en finsk fredsaktivist

  Ruby Van Der Wekken er en finsk (opprinnelig fra Nederland) aktivist. Hun har blant annet vært involvert i Verdens Sosiale Forum. Etter at Russland angrep Ukraina har Finland forlatt sin tradisjonelle og historiske nøytrale posisjon og søkt om medlemskap i Nato. Ruby forteller om hvordan den finske debatten har utartet seg sett fra et aktivistisk fredsperspektiv.

  14.45 Er Nato ensbetydende med Fred? Er det fred i Irak? Og hva med fredsbevegelse? (digitalt)

  Mens vestens søkelys er rettet mot krigen i Ukraina angriper Nato-allierte Tyrkia kurdisk sivilbefolkning i Syria og Irak. Også i Nato er er det uklare grensedragninger mot militære brudd på folkeretten.

  Vi får førstehånds vitneskildringer fra de områdene i Irak som er under tyrkisk angrep og får høre om arbeidet sivilbefolkningen gjør gjennom organisasjonen Community Peace Movement for å skape internasjonal oppmerksomhet om angrepet og kampanjen, Stop Cross-border bombings!

  Samtidig foregår det også et langsiktig arbeide i det Irakiske sivilsamfunnet for å bygge opp et stabilt demokrati og en varig fred etter mange års krig. Ahmed Alaa forteller om hvordan irakiske sivilsamfunnsaktivister og menneskerttighetsforkjempere jobber med ikkevold og fredsarbeid. 

  15.15 Fredsprosessen i Colombia

  I november 2016 ble det signert en historisk fredsavtale mellom den colombianske regjeringen og geriljagruppen FARC. Optimismen som preget signeringen av avtalen avtok dessverre ganske raskt . Siden avtalen ble undertegnet har 330 undertegnere av avtalen blitt drept. En liten gruppe tidligere FARC-EP-krigere har igjen tatt til våpen under ledelse av en av dem som ledet forhandlingene av fredsavtelen.

  I juni 2022 vant venstresiden et valg i Colombia for første gang med det tidligere geriljamedlemmet Gustavo Petro som sier han vil forene det splittede landet.

  Johan Mosquera gir oss en oppdatering om fredsprosessen i Colombia og hva det siste valget kan bety for den.

  Mosquera er tidligere student aktivist fra Colombia. Han måtte forlatte landet i 2007 på grunn av sitt engasjement. Siden 2010 har han vært aktiv i arbeidet med fredsprossesen blant annet med tilstedeværelse på Cuba og i Norge. Han er i dag aktiv i Latin-Amerikagruppene i Norge.

  15.35 Pause

  15.45 Nye strategier for fred og en sterkere fredsbevegelse

  I oktober 1945, etter slutten på Andre verdenskrig, gikk norske fredsorganisasjoner sammen for å samle norsk fredsbevegelse. Dette var starten på Norges Fredsråd og ledet til en sterk fredsbevegelse med bred politisk støtte gjennom hele etterkrigstiden. 

  De siste 20 årene har fredsbevegelsen blitt svakere og mer fragmentert. Og etter det folkerettsstridige angrepet på Ukraina har den norske debatten vært preget av en enighet om at den eneste løsningen på konflikten er militær, og at veien til fremtidig fred går gjennom NATO og økt militarisering.

  Vi inviterer til samtale med Oda Nyborg fra Norges Fredsråd, Inga Steen fra styremedlem i Norges Fredsråd og styreleder i Norges Fredslag, Joakim Møllersen fra Fredsinitiativet 2022 og Maren Irene Gåre Bakkevoll fra AUF/AP.

  Vi spør panelet om det ikke finnes andre veier til fred enn militarisering, om det er mulig å se for seg en sterk norsk fredsbevegelse igjen og hva som skal til for å få dette til.