Inspirasjon for Vettestad kunst og økokollektiv

  En gruppe med tilknytning til Karlsøya har kjøpt Vettestad gård for å skape framtidige muligheter på øya basert på kunst og bærekraftig landbruk.

  Vi har derfor invitert folk som driver gårdsbruk som vi lar oss inspirere av for å lære av deres erfaringer og kanskje inspirere andre.

  Torsdag 15.30 – 16.30 omvisning og samtale om kollektivt gårdsbruk på Vettestad gård
  Torsdag 1800 – 19.30 Kollektiv kultur og gårdsdrift med innlegg fra Ingvild Austgulen – Mjelde Gård, Mads Pålsrud – Haugneset Gård og Ruby Van Der Wekken – Oma Maa (Finland).

  Mjelde gård – Kvaløya

  Ingvild Austgulen er musiker, kunstner og slampoet som sammen med filosof og musiker Ove Haukenes driver og utvikler Mjelde Gård på Kvaløya. Her bygger de musikkstudio, dyrker grønnsaker og holder høns, noen hester og kyr. Paret ønsker å få området vernet, slik at det kan bli et naturreservat. Formålet er å ivareta naturen på en best mulig måte, både i et lokalt og et globalt perspektiv, og sette et eksempel for hvordan eiendom kan utvikles uten å bygges ned.

  Haugneset Gård – Fannefjorden utenfor Molde

  Haugneset er en gård innerst i Fannefjorden som drives av Bård Watn og Mads Pålsrud. De tok over i 2020 og driver nå andelslandbruk på andre året, og røkter bier. Bård og Mads vil at gården skal være et sosialt samlingspunkt for alt de synes er gøy: mat og sanking, håndverk og håndarbeid, kunst, arkitektur, yoga og å bidra til å ta vare på naturen.

  Ruby Van Der Wekken, Oma Maa, Helsinki – Finland

  Ruby Van Der Wekken er produserende medlem av Oma Maa Food cooperative i Finland.

  Oma Maa er et matkooperativ som driver lokalsamfunnsstøttet landbruk (Community supported agriculture) basert på økologisk og sosialt bærekraftig matproduksjon. De produserer et stort utvalg av jorbruksprodukter i fellesskap på Lassila familiegård i Tuusula, omtrent 30 km fra Helsinki.

  Ruby anser seg selv som del av en global bevegelse for sosial rettferdighet (global social justice movement) med tilknytning til World Social Forum. Hun har vært med på å utvikle Helsinki Timebank så vel som Commons.fi, et lite kollektiv som jobber med fremme av solidaritetsøkonomi, allmenninger og fellesskap.

  Ruby vil hun fortelle om det man kaller for sosial og solidaritetsøkonomi (social and solidarity economy), forståelse av valuta og mat som allmenning og hvordan en slik tilnærming kan skape systemendringer både lokalt og på samfunnsnivå.

  Ruby Van Der Wekken i produksjon