Kunst & Kollokvie – Latinamerikaseminar

  Latinamerikagruppene har med seg et solidaritetsteppe til Karlsøyfestivalen.

  Solidaritetsteppet består av et mylder av sammenvevde kamper og historier fra ulike steder av verden. Det gjør lappeteppet til et egnet sted for samtale. Under Karlsøyafestivalen vil de organisere to møter i form av et todelt Latinamerikaseminar.

  1. Grasrotbevegelser i Brasil og mulig politisk skifte ved høstens presidentvalg? Onsdag klokken 18.30

  I Brasil kjemper en av verdens største sosiale bevegelser – De jordløses bevegelse (MST) for en rettferdig jordfordeling. Det gjør de gjennom jordokkupasjoner av land som enten ligger i brakk eller av andre grunnen ikke oppfyller «sin sosiale funksjon» i henhold til landets grunnlov. Per i dag har MST en mektig fiende i den sittende presidenten Jair Bolsonaro, men til høsten er det presidentvalg i Brasil og muligheten for et politisk skifte aktiviteter grasrotbevegelser i Brasil. Solidaritetsteppet har flere lapper om MSTs kamp, og urfolk i Brasil sin kamp for sine områder og rettigheter. På dette møtet vil vi snakke om både MST, urfolkskamp i Brasil og hvilke muligheter valget til høsten kan bringe.

  2. Norske investeringer i Latin-Amerika. Torsdag klokken 19.45

  Norge investerer både gjennom privat og statlig kapital i Latin-Amerika. Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) er også en stor investeringsaktør. Flere steder på kontinentet har norsk kapital havnet i konflikt med  lokalbefolkningen. En av lappene i solidaritetsteppet omhandler Mapuchefolkets kamp for sine områder og bevaringen av sine elver. Statkraft har vært til stede i Chile siden 2014. Selskapet driver vannkraftverk og utvikler prosjekter innenfor vannkraft og vindkraft, men de har havnet i en mangeårig konflikt med Mapuchefolket. Under dette møtet vil vi snakke både om problematiske investeringer i Latin-Amerika og mer spesifikt mapuchefolkets kamp for sine områder.

  Mer kan kommer til å skje ved solidaritetsteppet i løpet av festivalen!

  Foto Latinamerikagruppene i Norge