Seminarer og debatter

    Seminar

    Som alltid så har vi politiske innslag stort sett hver dag som kuliminerer i hovedseminaret på lørdagen. Årets hovedtema er Fred, men vi kommer også til å fokusere på problemstillinger rundt urfolk, natur og feminisme. Hvis du har bidrag til seminarprogrammet så ta gjerne kontakt med programgruppa.