Gjør det sjøl!

  Unger Foto: Succa

  Om noen har lyst å bidra og delta med noe som er utenfor vår “plan”, så kan det kalles for “Gjør det sjøl”. vurdere hvordan prosjektet er i tråd med manifestet. Og hvor mye ressurser prosjektet krever. Så presenterer du prosjektforslaget for programgruppa.

  Dersom det krever penger eller andre ressurser:

  • Lever kostnadsoverslag og ressursbehov 
  • Husk at innkvarteringsbehov er en del av kostnadsoverslag og ressursbehov. Innkvartering betales for, og er derfor endel av det økonomiske. 
  • Budsjettmandat ligger i de ulike arbeidsgruppene; er det program, kunst, barneprogram eller mat? Ta kontakt med de ulike arbeidsgruppene. 

  Dersom det ikke krever ressurser av Karlsøyfestivalen:

  Gjør det, gjør det, gjennomfør det!