Opprør i Nord

  Lørdag 8. august. 15.00

  I Norge er vi så heldige å leve i et fritt demokratisk samfunn. Men demokratiet er ikke noe som er statisk eller satt for alltid. Det er i stadig bevegelse og forsvar av demokratisk innflytelse er en pågående kamp. Til grunn for kampen om demokratiet ligger det ofte en kamp om areal og ressurser. I det globale sør og her i Nord. Og som over alt i verden så er areal og ressurser under stadige angrep av krefter som ønsker å kapitalisere på dem. Og folket som bor her Nord lever under en stadige angrep på tilgangen til, og råderetten over, naturen rundt oss.

  Og når tilgangen på areal og ressurser blir satt under angrep, så mobiliserer folk. Man organiserer seg. Det blir sosiale bevegelser og opprør.

  Vi har derfor invitert tre sosiale bevegelser i Nord til å fortelle om saken sin, hvordan de mobiliserer og hvordan de jobber strategisk for at opprør og mobilisering skal bli til politisk gjennomslag.

  Til å hjelpe oss å se det hele i en større sammenheng og tenke strategisk om hvodan sosiale bevegelser og politiske beslutningstakere kan styrke hverandre for å få gjennomslag har vi invitert Silje Karine Muotka som sitter i Sametingsrådet for NSR med ansvar for næring, areal, miljøsaker og regionalpolitikk.

  Kystopprøret
  Gjennom et massivt folkelig engasjement og etter flere folkemøter ble Kystopprøret opprettet i april 2017. Kystopprøret er en frivillig og partipolitisk uavhengig organisasjon, organisert gjennom en aksjonsgruppe. Flere av de mest aktive er unge småbarnsforeldre, noen er fiskere og folk fra ulike yrker og deler av samfunnet. Alle har en ting til felles: De har alle et nært forhold til fiskeriene og kystsamfunn.


  Finnheia / Rávdnjemuotki

  Finnheia / Rávdnjemuotki er et område på Kvaløya utenfor Tromsø. Området er et populært turområde som rommer verdifulle og sårbare naturtyper, kulturminner, og beite-og kalvingsområder for rein.

  Her har det siden 80-tallet vært planlagt å bygge et alpinanlegg. For å finansiere dette foreslår investorene å bygge en hyttelandsby. Dette er en type utvikling som går mot alt vi har lært siden 80-tallet om naturvern, -mangfold, miljø og klima.

  Bevar Finnheia / Rávdnjemuotki søker å spre informasjon om hvorfor det er viktig og riktig å bevare det fantastiske naturområdet, Finnheia.

  Bevar Repparfjorden
  Repparfjorden har status som nasjonal laksefjord. Her er det gitt tillatelse til utvinning av kobberkonsentrat med sølv og gull som biprodukter i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune. Dette vil produsere to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam årlig. Norge er et av kun fem land globalt som tillater dumping av gruveslam i havet har gitt gruveselskapet Nussir tillatelse til å dumpe alt avfallet sitt i den nasjonale laksefjorden Repparfjord.

  Natur og ungdom har en aksjonsliste med 4500 personer som ser på sivil ulydighet som et siste virkemiddel for å hindre gruvedumping, og som er villige til å lenke seg til anleggsmaskiner og veier hvis gruveprosjektene på Engebøfjellet (Førdefjorden) og Nussir-fjellet (Repparfjord) skulle starte opp.

  https://nu.no/wp-content/uploads/2019/02/slott.jpg

  Kulturinnslag med OPPHAV

  Artistduoen Opphav med Ingvild Austgulen på vokal, og Louisa Palmi Danielsson på gitar innleder og avslutter arrangementet med originalinnspillinger for anledningen.