Håndbok for Karlsøyfestivalen

    Karlsøyfestivalforeninga har ikke bare tvinna tommeltotter de siste ukene.Vi har gått litt i oss sjøl og på tross av et potensiell lavkonjektur i festivalnæringa, så har vi hevet blikket og jobba fram en aldri så liten “hakkespettbok” i hvordan vi sammen skaper Karlsøyfestivalen. Hvis du er interessert i å bli med eller allerede er det så setter vi pris på at du leser gjennom denne fjonge håndboka og blir med på å lage verdens beste festival!

    Håndbok-for-Karlsøyfestivalen